Monitorowanie zużycia energii w systemach sprężonego powietrza.

Oprogramowanie ENERGIA4 służy do monitorowania zużycia energii w systemach sprężonego powietrza. Pozwala przyjrzeć się strukturze zużycia energii potrzebnej do wytworzenia i dystrybucji sprężonego powietrza.

Sprężone powietrze, to jeden z częściej stosowanych nośników energii w przemyśle.

Sprężone powietrze jest jednocześnie jednym z najdroższych nośników energii w przemyśle.

FUNKCJE SYSTEMU

Monitoring efektywności produkcji i dystrybucji powietrza

Monitoring zużycia sprężonego powietrza przez poszczególne wydziały, maszyny, linie technologiczne

Monitoring wycieków i gwałtownych zmian przepływu i ciśnienia

Analiza danych i kosztów w celu określenia metod optymalizacji procesów (audyt, ISO50001)

EFEKTY

Redukcja kosztów energii.

Redukcja kosztów UR/serwisu.

Redukcja kosztów i ilości nieoczekiwanych postojów.

Kontrola kosztów wydziałowych. 

Wzrost bezpieczeństwa procesu.

MONITOROWANIE PRODUKCJI POWIETRZA

CEL: Kontrola wydajności i parametrów pracy sprężarki.

POMIAR:

  • Ilość produkowanego powietrza.
  • Pobór energii przez sprężarkę (praca, bieg jałowy).  
  • Wartość współczynnika jednostkowego poboru energii w kWh/m3. 

MONITOROWANIE DYSTRYBUCJI POWIETRZA

CEL:  Wykrywanie strat: wycieków i nieszczelności układu.

POMIAR: 

  • Przepływ lub strumień powietrza dostarczany przez sprężarkę (objętość w jednostce czasu). 
  • Maksymalne pobory, odbiegające od normy poziomy wykorzystania sprężonego powietrza w danej części zakładu. 

RAPORT ENERGOCHŁONNOŚCI SPRĘŻAREK

Dysponując ilością powietrza przetłoczonego przez sprężarkę, której silnik jest monitorowany, uzyskujemy informację o efektywności energetycznej obserwowanej maszyny tj. ilości energii zużytej do sprężenia powietrza o danym ciśnieniu.

RAPORT PRACY SPRĘŻAREK

Dla punktu pomiarowego mierzącego zużycie energii przez sprężarkę, podaje się moc znamionową silnika oraz progi mocowe odpowiadające granicom pomiędzy  trybem: stand – by, bieg jałowy i praca użyteczna. Bazując na tych wielkościach oraz pomiarze ilości energii elektrycznej zużytej przez sprężarkę, raport pokazuje ile czasu maszyna pracowała efektywnie, a ile czasu pozostawała w stanie jałowym/stand-by.